Botswana

Hlavní město: Gaborone
Úřední řeč: angličtina
Náboženství: křesťanství, lidová náboženství

Botswana je vnitrozemský stát, který sousedí na jihu s Jihoafrickou republikou. Na západě sousedí s Namibií, na severu se Zambií a na severovýchodě se Zimbabwe. Jde o třetí hospodářsky nejvyspělejší stát v Africe. Botswana je rovněž velmi stabilní stát Afriky.  Nejzajímavější je řeka Okavango a Národní park Chobe, kde je k vidění velké množství slonů.

Historie

Na území Botswany žili kdysi pastevecké kmeny. Později přišli první Evropané.  19. století bylo charakteristické mezikmenovými násilnostmi a výbojnostmi Burů. Vládce největšího botswanského kmene Tswana, Khama III., požádal o pomoc Velkou Británii, která v roce 1885 v zemi zřídila protektorát. V roce 1961 byla dovolena účast místních lidí na správě země. Původním názvem Botswany bylo Bečuánsko a získalo nezávislost v roce 1966. Je důležité říci, že Botswana patřila k těm nejchudším částem britského panství. Velký zlom nastal až po objevení diamantů a mezi lety 1975 až do devadesátých let rostlo hospodářství nejrychleji z celého světa. Od založení zde vládne demokracie s všeobecným hlasovacím právem. Dominantní politickou stranou je Demokratická strana.

 

Informace před cestou

Na co byste si měli dát pozor před cestou do Botswany.
Víza – občané České republiky mohou vstupovat do Botswany bez víz. Bez víz mohou vstupovat lidé za účelem turistickým, oficiálním a také obchodním. Celková doba pobytu nesmí však přesáhnout 90 dní během jednoho roku. Kromě platného cestovního dokladu by měli všichni cizinci zdůvodnit i účel cesty. Z tohoto důvodu mohou být po Vás vyžadovány dokumenty jako zpáteční letenka, potvrzení ubytování, kontakt na zvoucí osobu apod. Při vstupu a výstupu ze země je potřeba vyplnit hraniční průvodky.

Očkování – při cestování do Botswany nejsou povinná žádná očkování. Oficiální je mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici sice pouze doporučován, v praxi však bývá často vyžadován,  přejíždíte- li ze země, kde se žlutá zimnice vyskytuje. U dětí mladších 5 let je vyžadován doklad o očkování proti dětské obrně. Dále se doporučují antimalarika. Pokud cestujete i do Zimbabwe, tam je nutné očkování proti choleře.

Doporučená očkování: žloutenka A + B, břišní tyfus a tetanus – kontrola o přeočkování.

Více informací o očkováních naleznete na stránkách očkovacího centra ZDE. Při zakoupení zájezdu z naší nabídky získáte poukaz na bezplatnou 30 ti minutovou konzultaci ve Vámi vybrané pobočce očkovacího centra.

Celní předpisy – bezcelně můžete dovážet na osobu: 1 l destilátu, 400 ks cigaret nebo 50 ks cigár či 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 2 litry vína, 50 ml parfému a 250 ml toaletní vody a dárky v hodnotě do 50 BWP. Co se týče vývozu minerálů, zemědělských produktů, masných a rybích produktů je nutné povolení. Přísný zákaz odchytu volně žijící zvěře a sběru rostlin. Do Botswany se v žádném případě nepřivážejí žádné živočišné výrobky. 

Peníze

Zákonným platidlem v Botswaně je Botswanská pula. Jedna pula se dělí na 100 thebes. Pula vznikla v roce 1976. Název pula znamená déšť a pro zdejší občany je déšť vnímán jako posvátný. Na rozdíl od Namibie, a JAR se zde nedá platit jihoafrickým randem. Mince mají hodnoty 5, 10, 25, 50 thebes, 1, 2 a 5 pula. Bankovky jsou tisknuty v hodnotách 10, 20, 50 a 100 pula.

1 botswanská pula (BWP) = 2, 28 Kč

Doprava

Mezinárodní lety létají do hlavního města Botswany Gaborone. Někdy je však levnější letět linkou do Namibie a z Namibie se dopravit do Botswany. Air Botswana létá z Johannesburgu do Maunu a z namibijského Winhoeku se létá taktéž do Maunu. Pro řízení automobilů se stejně jako v Namibii jezdí vlevo a je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz. Silnice jsou ve většině případů prašnější, ale mezi velkými městy jsou silnice asfaltové a upravené. Využít lze samozřejmě i ve větších městech taxi služby. Autobusy jezdí pouze mezi většími městy.Fungují zde i domácí lety.

Stravování

V Botswaně velmi záleží na tom, k jaké etnické skupině patříte. Podle toho se odvíjí kuchyně. V poušti Kalahari a podél řeky Okavango je velmi málo zemědělství, proto se soustředí na lov zvěře a rybolov. V mírnějších oblastech pouště Kalahari, se můžete setkat s obilninou, zvanou čirok. Z ní se připravuje kaše zvaná bogobe. Tato kaše se jí na snídani, oběd i večeři. Setkáte se zde ale i s mezinárodní kuchyní. Větší omezení je pak v případě nealkoholických nápojů. Pitná voda je zde nezávadná, ale v případě potíží vlivem vyšší citlivosti se doporučuje voda balená. Setkat se zde můžete také se zakaleným a čistým pivem.

Příroda

Většina Botswany je pokryta pouští Kalahari, ale i přesto je zde mnoho úžasných míst k vidění. Přírodně atraktivní jsou chráněná území a život v nich. Život zvířat je zde opravdu volný a člověk se zde setká s divočinou. Můžeme se setkat s travnatými pláněmi, spoustou řek, jezírek a využít tak lodního safari např. v NP Chobe. Velmi vyhledávaný je také NP Khutse, kde se turisté mohou setkat s antilopami, pštrosy, pakoni, hyenami, lvy, gepardy, plameňáky. Úžasná je i delta řeky Okavango, kde se nachází velké množství bažin, ostrůvků. Tato řeka neústí do žádného moře, ale končí v poušti Kalahari. Objevuje se zde velké množství zvířat a rostlin. Najdete zde lvy, zebry, slony, antilopy, leopardy ad.

Ekonomika 

Stejně jako v Namibii i tady se o vzrůst hospodářství zasloužila těžba diamantů. Těžbu diamantů ovládala Debswana, což byl podnik botswanské vlády, ale také jihoafrické společnosti De Beers. Na vzrůstu ekonomiky v této zemi má zásluhy i pomoc ze zahraničí, která přišla od Britů, USA a skandinávských zdrojů. Botswanská rozvojová společnost vznikla ve formě holdingu. Podílníkem byla vláda, ale ponechala mu volnost při výběru investic. Jako významnou můžeme označit i přítomnost zahraničních sil – lékařů, učitelů, podnikatelů apod. Ti byli pak nahrazování botswanskou elitou, která se formovala. Vznikaly také nové společnosti na kontrolu vody, elektřiny. Dobrou vizitkou pro Botswanu byla i výroba vozů Hyundai. V roce 2000 však výroba byla ukončena. Díky rozvoji a hospodářskému opatření už Botswana není závislá na zahraniční pomoci. 

 

Politika

V Botswaně je svoboda projevu a od získání samostatnosti zde vládne jedna strana, a to Botswanská demokratická strana. Hlavní příčina úspěšnosti této strany je, že se zasloužila o vznik samostatné Botswany. Další zásluhy patří všem třem prezidentům (Seretse Khama, Quett Ketumile Masire a Festus Mogae). Botswana má taktéž založený Sněm náčelníků, což je pětičlenný útvar skládající se z osmi náčelníků tswanských kmenů, tří členů volených samostatným sněmem a čtyř zástupců menšinových kmenů. Sněm však nenese nijak zásadní roli. Zabývají se hlavně kmenovými záležitostmi a zvykovým právem. 

 Podnebí a čas

Podnebí v Botswaně tvoří přechod od pouštního podnebí k subtropickému v jižní části. Asi dvě třetiny však leží v tropech. Je třeba zmínit, že asi 85 % Botswany je pokryto pouští Kalahari. V období od května do srpna moc neprší a teploty se pohybují od 15 do nějakých 25 stupňů. Obecně je toto období vnímáno jako velmi vhodné pro návštěvu Botswany, protože se zvířata stahují ke zbytkům vody. Od listopadu do března zde velmi prší a teploty jsou hodně vysoké. V našem zimním období je v Botswaně o jednu hodinu více, v čase letním je čas shodný.