Naše Go Afrika finančně přispívala na projekt v sirotčinci Diani Children’s Village, kde jsme se podíleli na instalaci a provozu čističky pitné vody. Projekt je unikátní tím, že zvolená technologie švýcarské firmy Trunz umožňuje čistit vodu za použití solární a větrné energie bez chemikálií. Dětský domov měl v minulosti problémy s kvalitou vody z vlastní studny, protože obsahuje fekální a e-coli bakterie. Děti měly často žaludeční problémy, vyskytoval se u nich břišní tyfus a ojediněle i cholera.  Projekt běží od listopadu loňského roku a od té doby nemají děti problémy spojené s pitím vody ze studny. Současně se voda prodává velmi levně místní komunitě, která žije v okolí sirotčince a takto vydělané peníze slouží k částečné úhradě školních poplatků dětí z domova. Přebytek energie je využit k osvětlení a také k provozu mrazáku, ve kterém se skladují kuřata chovaná v domově a určena na prodej. Aktuálně je v Diani Children’s Village 24 dětí ve věku od 4 měsíců do 18 let. Více informací zde: http://www.dianichildrensvillage.org/

Dalším projektem, na který Go Afrika finančně přispívá, je výstavba nových zděných tříd v základní škole Peace primary school.  Za poslední 2 roky se nám podařilo postavit nejen 3 nové třídy, ale také kuchyň a záchodky pro děti. Většina ze 180 dětí již má školní uniformy a do konce roku plánujeme dostavět poslední třídu, čímž bude pro nás projekt v této škole zdárně ukončen.